En konstnärlig pedagog
Annika Persson-Åkeblom jobbar med kompetensutveckling av pedagoger, rektorer och organisationen över pedagoger. Samtidigt är hon konstnär och hittar inspiration från pedagogiken.
– Jag brinner för att göra det bättre för de små människorna. Det gäller att jobba med pedagogerna så att de förstår att de är viktiga för varandra, det är ett mantra jag har. Vi är inte födda, tror jag, till den här världen för att klara saker själva. Alla har vi olika kunskaper och kan tillföra något till varandra, säger Annika.
De flesta kunderna finns i Stockholm med omnejd och när man anlitar Annika handlar det mer om workshop än föreläsning.
– Det är så ofta man lyssnar på en föreläsning, men sedan fortsätter göra som man alltid gjort! Istället har jag valt att deltagarna får uppgifter som de ska genomföra i sin praktik och sedan reflektera kring tillsammans med övriga deltagare på kursen. I dagsläget finns det många småkommuner som behöver utveckla sitt arbete med barnen eftersom vi har en läroplan att följa.

Målet efter utbildningen är att pedagogerna ska vara nyfikna på varandra och ingjuta mod och hopp till barn. Annika menar att mycket handlar om förhållningssätt och hur vi uppträder mot varandra. Ofta tror man att man vet vad man säger och hur man gör saker, men det gäller att sätta fokus på det.
– Genom pedagogisk dokumentation synliggör man vad man gör och säger som pedagog, men också vad barnen gör och säger och sen kan man sitta och reflektera och se vad det får för reflektioner. Det är otroligt utvecklande och spännande!
Annika har också en annan del av sin verksamhet. Hon har gått konstutbildning och jobbar med textil och keramik. Hon får inspiration från pedagogiken till konsten.
– Jag jobbar mycket med material som andra kastar och leker med kontrasterna av blandade material.
I vår ställer Annika ut i Stockholm med en kollega. Gå in på hemsidan för att läsa mer om pedagogiken och kommande utställningar för konsten.


Annika Persson-Åkeblom

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0703-434252


Email:
annika.persson.akeblom@telia.com

Hemsida:
www.annika-p-akeblom.se

Adress:
Annika Persson-Åkeblom
Stormvägen 231
97634 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN